دوست من سلام

هزینه معرفی شغل در دسته بندیهای غیر رایگان مبلغ 200 هزار تومان با اعتبار ماندگاری و ویرایش به مدت 1 سال می باشد.

پورسانت معرفی مبلغ 50 هزار تومان می باشد بنابراین با معرفی و ثبت 4 شغل مبلغ 200 هزار تومان به حساب شما واریز میشود.

توجه داشته باشید تسویه این مبلغ بعد از معرفی حداقل 4 شغل خواهد بود

تلفن پشتیبانی : 09138208002