توضیحات آگهی

اولین مرکز تخصصی آموزش شطرنج برای دختران و پسران

مبتدی تا قهرمانی ویژه کودکان ، نوجوانان و جوانان

اجرای طرح استعدادیابی و قهرمان پروری

اعزام به مسابقات(استانی،کشوری،بین المللی)

برگزاری کلاسهای ویژه نابینایان

ارائه مدرک معتبر در پایان هر دوره

شاهین شهر ، خیابان مخابرات ، بین فرعی 8 و 9 شرقی