اپیلاسیون پر اولین مرکز اپیلاسیون در شاهین شهر

توضیحات آگهی

اولین و بزرگترین مرکز اپیلاسیون در شاهین شهر

ساعت کار : 10 صبح الی 8 شب با هماهنگی قبلی

ژاندارمری انتهای بن بست 4 جنوبی سمت راست روبروی دبستان فردوس

مدیریت : فائزه اهوازی

تلفن : 09303711696