توضیحات آگهی

✅ اولین وتنها مرکز تخصصی تشخیص رنگ و فنی خودرو توسط بازرس رنگهای صنعتی در شاهین شهر

✅دارنده مدرک مدیریت کنترل کیفی از شرکت QMS انگلستان

✅دارنده 9 گواهینامه تخصصی در زمینه خودرو

✅بازدید شاسی ها روی سکوی بازدید توسط طراح شاسی خودرو

✅با بیش از بیست سال سابقه کار در زمینه خودرو

✅دارای دوشعبه در تهران و اصفهان که توسط کارآموزهای این مرکز اداره میشود.

✅تست فنی موتور توسط دستگاه آندوسکوپی موتور انجام میشود.

برخی از کارهایی که در مرکز تشخیص رنگ علی انجام میشود عبارت است از:

✅بازدید شماره شاسی، بازدید دوتکه بودن وبرش خوردن اتاق ،بازدید چپی بودن ، بازدید شاسی ها ، بازدید رنگ و تعویض اتاق و قطعات.

✅در تست فنی تمام قطعات زیروبند وموتور وگیربکس تست میگردند.

شاهین شهر ، خیابان طالقانی ، نبش فرعی 1

تلفن : ۰۳۱۴۵۳۶۰۸۸۳ ۰۹۱۲۷۵۸۱۸۰۲