اپیلاسیون پر اولین مرکز اپیلاسیون در شاهین شهر

توضیحات آگهی

اپیلاسیون بدن در محیطی امن و بهداشتی با استفاده از وسایل یکبار مصرف و موم های گیاهی

اصلاح صورت خیس و با بند و شمع با بهترین مواد
شاهین شهر ، خیابان عطار