دبیرستان پسرانه غیر دولتی سرای دانش

توضیحات آگهی

دبیرستان پسرانه متوسطه دوم سرای دانش ( دهم ، یازدهم ، دوازدهم )

تخصصی علوم انسانی

تقسیط شهریه 7 ماهه

تشکیل کلاس های 15 نفره

اساتید مجرب و جوان

سیستم آموزشی هوشمند

گزارش پشتیبانی به اولیای گرامی

آزمون پیشرفت تحصیلی با گزارش ماهانه

اصفهان ، شاهین شهر ، خیابان فردوسی ، فرعی ششم شرقی ، نیم فرعی دوم جنوبی ، پلاک 54

تلفن : 0939733602403145270389