توضیحات آگهی

خدمات پیرسینگ
میکرودرمال
چال لپ با بخیه
کاشت نگین دندان
با مدرک رسمی از آکادمی DNV
آموزش مجازی پذیرفته میشود
فروش تجهیزات پیرسینگ و میکرودرمال