کارتینگ شهر

توضیحات آگهی

کارتینگ شاهین شهر یک مکان تفریحی ورزشی

رانندگی هیجانی را در مجموعه کارتینگ شاهین شهر تجربه کنید.